Результати лікування після операції видалення пухлини головного мозку

Сучасне лікування пухлин головного мозку є високотехнологічним процесом, в якому важливе значення набуває не тільки оснащеність передовим обладнанням, а й досвід медичного персоналу. Досягнення високих результатів в хірургії злоякісних пухлин головного мозку (гліобластом, метастазів, анапластчних астроцитом) можливо при індивідуалізації тактики лікування з урахуванням останніх досягнень нейроонкології.

Клініка входить в структуру Інституту нейрохірургії (Державна установа "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"). Науковий статус забезпечує можливість проведення клінічних досліджень передових методів діагностики і лікування пухлин головного мозку, а також дозволяє першими впровадити найефективніші з них.

Розвиток хірургічних технологій йде шляхом широкого використання нових методів нейровізуалізації (фМРТ, МР-трактографія) на доопераційному етапі, електрофізіологічного моніторингу мовних і рухових функцій під час операції, інтраопераційного використання ультразвукової, КТ і МРТ-діагностики та стереотаксичного відстеження хірургічних маніпуляцій з метою не тільки досягнення максимальної резекції пухлини, але, головним чином, для уникнення післяопераційного неврологічного дефіциту і інвалідизації пацієнтів.

Проведення хірургічного втручання при пухлинах головного мозку в першу чергу дозволяє досягти внутрішньої декомпресії для зменшення внутрішньочерепного тиску та отримати зразок пухлинної тканини для гістологічного діагнозу.
До передових нейрохірургічних технологій, що сприяють підвищенню радикальності і зниженню травматичності хірургічного втручання, належать хірургічні навігаційні системи, нейрохірургічні мікроскопи, лазерні та ендоскопічні технології, а також використання інтраопераційної флюоресценції та фотодинамічної терапії.
Використання сучасних хірургічних технологій в нейроонкології забезпечує можливість проведення оперативних втручань на тих структурах мозку, які раніше вважалися недосяжними. Окрім нейровізуалізуючих технологій, в першу чергу йдеться про прогресивні мікрохірургічні методики.